GermaPol Logo

Studia w Niemczech?

TestDaF jest egzaminem językowym dla cudzoziemców, którzy planują pobyt naukowy lub studia w Niemczech, bądź też potrzebują we własnym kraju świadectwa potwierdzającego znajomość języka niemieckiego. Egzamin TestDaF jest uznawany przez uczelnie w Republice Federalnej Niemiec. Świadectwo o zdanym egzaminie TestDaF lub DSH jest niezbędnym warunkiem do podjęcia studiów na uczelniach niemieckich.

W Düsseldorfie można zdać TestDaF w licencjowanym centrum egzaminacyjnym IIK Düsseldorf. GermaPol oferuje kursy przygotowujące na ten egzamin, które pokrywają się czasowo z terminem egzaminu oraz bezpłatną pomoc w zgłoszeniu się na egzamin.

1. Poziom egzaminu

Egzamin TestDaF jest egzaminem dla kandydatów na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym i odpowiada poziomom B 2.1 do C1.2 Skali Europejskiej. Kandydaci powinni mieć przed przystąpieniem do egzaminu ukończonych co najmniej 700 godzin lekcyjnych. Egzamin TestDaF jest opracowywany centralnie przez Instytut TestDaF w Hagen. Wszyscy uczestnicy egzaminu otrzymują takie same zadania. Wyniki egzaminu klasyfikowane są według trzystopniowej skali:

  • Poziom TestDaF 3 (TDN 3) – najniższy poziom uprawniający do podjęcia studiów w Niemczech w zależności od wymagań danej uczelni
  • Poziom TestDaF 4 (TDN 4) – średni poziom uprawniający do podjęcia studiów w Niemczech bez ograniczeń
  • Poziom TestDaF 5 (TDN 5) – najwyższy poziom


Kandydat, który w jednej lub kilku częściach egzaminacyjnych uzyskał wynik poniżej poziomu TDN 3 nie zostanie dopuszczony do studiów. Osoba taka powinna dalej pogłębiać swoją znajomość języka i ponownie przystąpić do egzaminu. Za powtórzenie egzaminu nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.

Przebieg egzaminu

Egzamin TestDaF składa się z czterech części:
1. rozumienie przeczytanego tekstu 2. rozumienie ze słuchu 3. wypowiedź pisemna 4. wypowiedź ustna
Wszystkie te części oceniane są oddzielnie na świadectwie. Świadectwo otrzymuje się w przeciągu 6 do 8 tygodni po egzaminie.
Opłata za egzamin
W centrum egzaminacyjnym IIK Düsseldorf kosztuje ten egzamin 130 Euro.
Terminy egzaminów
18.04.2007 (termin składania zgłoszenia do 13.03.07)
14.06.2007 (zgłoszenie do 11.05.07)
19.07.2007 (zgłoszenie do 15.06.07)
12.09.2007 (zgłoszenie do 10.08.07)
13.11.2007 (zgłoszenie do 09.10.07)


Zgłoszenie na egzamin
Na egzamin można zgłosić się wypełniając formularz online lub wysyłając pocztą wypełniony formularz (dostępny w formie pdf) łącznie z kopią dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty) na adres:
Institut für Internationale Kommunikation in Zusammenarbeit mit der
Heinrich-Heine-Universität e. V.
Universitätsstraße 1 - Geb. 23.31
40225 Düsseldorf

Zameldowanie na egzamin jest ważne dopiero po przelaniu opłaty za egzamin (130 €)  na konto IIK Düsseldorf.


GermaPol służy pomocą w sprawach związanych z zameldowaniem na egzamin.

Poznaj Düsseldorf

Düsseldorf, stolica Nadrenii Północnej – Westfalii, leży w samym sercu Europy. Paryż, Bruksela, Amsterdam, Luxemburg czy Akwizgran (Aachen) położone są nie dalej niż 300 km od Düsseldorfu.

 

co nas wyróżnia

Szkolenie wszystkich sprawności językowych oraz sztuki tłumaczenia Możliwosc komunikacji w języku polskim. Stosowanie w nauczaniu metody porównawczej. Atrakcyjne ceny (oferta all inclusive!). Gratisowe wycieczki. Kontakt z Niemcami poza zajęciami. Tanie wycieczki do Brukseli, Paryża i Amsterdamu. Kursy Online i Konwersacje telefoniczne. Kursy Europejskie. Bezpłatne porady dla Uczniów (stypendia, studia w Niemczech, itp.)

Studia w Niemczech?

TestDaF jest egzaminem językowym dla cudzoziemców, którzy planują pobyt naukowy lub studia w Niemczech, bądź też potrzebują we własnym kraju świadectwa potwierdzającego znajomość języka niemieckiego. Egzamin TestDaF jest uznawany przez uczelnie w Republice Federalnej Niemiec.