GermaPol Logo

Jakość

Tłumacz to zawód niechroniony prawnie. Każdy kto w miarę dobrze posługuje się danym językiem obcym może nazwać się tłumaczem. Co to jednak znaczy dobrze znać język obcy lub posiadać kompetencje potrzebne do tłumaczenia? Na pewno nie chodzi tu jedynie o umiejętność komunikacji w obcym języku. Dobry tłumacz musi posiadać gruntowną wiedzę o strukturze gramatycznej języka docelowego i języka wyjściowego, aby móc nie tylko dany tekst bezbłędnie przetłumaczyć, ale też właściwie go zrozumieć. Jednym słowem chodzi tu o kompetencje językowe tłumacza. Dokładna znajomość gramatyki: morfologii, składnii i ortografii danego języka jest niezbędnym warunkiem udanego, oraz pod względem gramatyki i treści bezbłędnego tłumaczenia. Z nieznajomości reguł językowych „rodzą się” błędy gramatyczne, ortograficzne i stylistyczne, które nawet mogą zmienić treść tekstu wyjściowego. Mechanizmy językowe muszą być w procesie tłumaczenia ściśle przestrzegane. Opanowanie fachowej terminologii nie gwarantuje udanego tłumaczenia. Tłumacz powinien być w pierwszej linii znawcą języka! Kompetentny tłumacz przyswaja sobie fachowe słownictwo poprzez studiowanie i naukowe pogłębianie danego tematu. Do tego należy studiowanie literatury fachowej i terminologii, tekstów o podobnej treści lub innych tekstów związanych z danym tematem, konsultacje z ekspertami z danej dziedziny oraz fachowe słowniki.
W biurze tłumaczeń GermaPol chodzi zarówno o bezbłędność merytoryczną jak i językową.