GermaPol Logo

Kompetencje

Kompetencja translatorystyczna

 •  Teoria i ćwiczenia praktyczne z translatoryki na UAM w Poznaniu
 • Seminaria w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego na Uniwersytecie w Lipsku w Instytucie Slawistyki
 • Długoletnie doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym i ustnym (prawo,  technika, gospodarka)
 • Upoważnienie przez OLG Düsseldorf do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

Kompetencja językowa

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubaczowie (Polska)
 • Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie; egzamin końcowy: matura (1993)
 • Studia: Filologia Germańska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, Dyplom: Magister (2000).
 • Roczny pobyt naukowy na Uniwersytecie w Lipsku (stypendium DAAD) i na Uniwersytecie w Bamberg (stypendium ERASMUS)
 • Studia podyplomowe: Europeistyka (MES) na Uniwersytecie (RWTH) w Akwizgranie (Aachen). Egzamin magisterski (2004).
 • Od 1999 roku pobyt stały w Niemczech
 • Studia: Filologia Polska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Dyplom: Licencjat (2012)