GermaPol Logo

Metoda nauczania

Główną zaletą nauki jęz. niemieckiego w GermaPol jest efektywność nauczania poprzez użycie porównawczej metody bilingualnej. Lekcje przeprowadzane są przeważnie dwujęzycznie.

Metoda nauczania GermaPol jest metodą porównawczą, tzn. gramatyka czy elementy leksykalne (słownictwo) są porównywane z jęz. ojczystym. Ważnym elementem metody GermaPol jest tłumaczenie i prównywamie elementów językowych.

Lekcje dwujęzyczne obejmują:


 • Ćwiczenia gramatyczne
 • Wyjaśnianie zagadnień gramatycznych
 • Ćwiczenia z zakresu tłumaczenia pisemnego i ustnego
 • Formułowanie wypowiedzi pisemnej (nowa ortografia niemiecka)
 • Ćwiczenia z zakresu rozumienia ze słuchu (analiza filmów, reportaży (video), tekstów piosenek, wiadomości (magnetofon, radio)
 • Ćwiczenia z zakresu rozumienia tekstów pisanych
 • Ćwiczenia z zakresu słownictwa
Lekcje wyłącznie w języku niemieckim i z niemieckim lektorem obejmują:
 • Praktyczne konwersacje
 • Ćwiczenia z zakresu szkolenia wypowiedzi ustnej (referaty, dyskusje)
 • Rozumienie ze słuchu (wykłady)
 • Ćwiczenia fonetyczne (wymowa, akcent, intonacja)
Program nauczania

Każdy Kurs GermaPol z wyjatkiem Kursów Specjalistycznych ma na celu szkolenie wszystkich czterech sprawności językowych takich jak:

 • Rozumienie ze słuchu
 • Rozumienie czytanego tekstu
 • Umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej
 • Umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej

Język niemiecki nauczany jest przy użyciu nowoczesnych mediów, takich jak video, radio, internet, komputer, telefon. Treści lekcji z wyjątkiem praktycznych konwersacji  mają charakter informacyjno-naukowy, tzn. nauka języka połączona jest z przekazywaniem  innych wartościowych informacji z dzieziny polityki, prawa, kultury, historii, geografii, biologii, medycyny itp.

Program nauczania Kursów Indywidualnych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i wymagań Ucznia.

Poznaj Düsseldorf

Düsseldorf, stolica Nadrenii Północnej – Westfalii, leży w samym sercu Europy. Paryż, Bruksela, Amsterdam, Luxemburg czy Akwizgran (Aachen) położone są nie dalej niż 300 km od Düsseldorfu.

 

co nas wyróżnia

Szkolenie wszystkich sprawności językowych oraz sztuki tłumaczenia Możliwosc komunikacji w języku polskim. Stosowanie w nauczaniu metody porównawczej. Atrakcyjne ceny (oferta all inclusive!). Gratisowe wycieczki. Kontakt z Niemcami poza zajęciami. Tanie wycieczki do Brukseli, Paryża i Amsterdamu. Kursy Online i Konwersacje telefoniczne. Kursy Europejskie. Bezpłatne porady dla Uczniów (stypendia, studia w Niemczech, itp.)

Studia w Niemczech?

TestDaF jest egzaminem językowym dla cudzoziemców, którzy planują pobyt naukowy lub studia w Niemczech, bądź też potrzebują we własnym kraju świadectwa potwierdzającego znajomość języka niemieckiego. Egzamin TestDaF jest uznawany przez uczelnie w Republice Federalnej Niemiec.