GermaPol Logo

Ochrona danych

Obowiązuje - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane tylko w celu realizacji zamówienia danej usługi i nie udostępniane są one osobom trzecim.